Nytt inntektssystem for fylkeskommunene

2019

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Nytt inntektsystem for fylkeskommunene ble vedtatt i forbindelse med kommuneproposisjonen. Det er tilstrebet at dette skal være sammenslåingsnøytralt. Innfasing vil skje over noe tid for å hindre for store svingninger fra ett år til et annet.

Nytt inntektsystem for fylkeskommunene ble vedtatt i forbindelse med kommuneproposisjonen. Det er tilstrebet at dette skal være sammenslåingsnøytralt. Innfasing vil skje over noe tid for å hindre for store svingninger fra ett år til et annet. 

Mer informasjon finnes her https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=74854