Eierseksjonsloven

 

Regjeringen la 16. desember 2016 fram Prop 39 L (2016-2017) Eierseksjonsloven. KrF var særlig opptatt av å adressere spørsmålet om hyblifisering, et fenomen som har blitt en utfordring de siste årene. Firmaer kjøper leiligheter og innreder disse til for eksempel 6 hybler. Dermed blir det presse på boligsameiet, som ikke er dimensjonert for så mange mennesker. Videre blir det mer og mer vanlig med korttidsutleie, for eksempel gjennom Airbnb.  Stortinget vedtok tre anmodninger til regjeringen, som gikk ut på å be regjeringen fremme lovforslag om henholdsvis hyblifisering, kortidsutleie av boligseksjoner og ervervsbegrensninger i boligsameier.

For mer informasjon se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=66680