Eierseksjonsloven

2019

Opprydning i lovverket om Airbnb og hyblifisering

Regjeringen fremmet i desember proposisjonen 36 L (2018-2019) om endringar i eigarseksjonslova mv. Dette er oppfølging av tidligere stortngsbehandlinger, der KrF har bedt om en opprydding i lovverket angående Airbnb og hyblifisering. Etter dette begrenses korttidsutleie av bolig i boligkomplekser til maks 30 døgn og som hovedregel marks 90 dager pr år.

Mer om saken kan du lese her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=73622

2016

Regjeringen la 16. desember 2016 fram Prop 39 L (2016-2017) Eierseksjonsloven. KrF var særlig opptatt av å adressere spørsmålet om hyblifisering, et fenomen som har blitt en utfordring de siste årene. Firmaer kjøper leiligheter og innreder disse til for eksempel 6 hybler. Dermed blir det presse på boligsameiet, som ikke er dimensjonert for så mange mennesker. Videre blir det mer og mer vanlig med korttidsutleie, for eksempel gjennom Airbnb.  Stortinget vedtok tre anmodninger til regjeringen, som gikk ut på å be regjeringen fremme lovforslag om henholdsvis hyblifisering, kortidsutleie av boligseksjoner og ervervsbegrensninger i boligsameier.

For mer informasjon se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=66680