Tiggeforbudet

Regjeringen la våren 2014 frem forslag om innføring av kommunale tiggeforbud. Senterpartiet støttet dette forslaget, og inngikk en avtale med regjeringen om at det skulle innføres nasjonalt tiggeforbud i 2015. Senterpartiet gikk så tilbake på avtalen og regjeringen fremmet ikke forslag om innføring av nasjonalt tiggeforbud.

Både KrF og Venstre fremmet hvert sitt forslag våren 2015 om å oppheve kommunenes mulighet til å innføre tiggeforbud. Forslagene ble behandlet samlet, men fikk ikke flertall. Senterpartiet gikk ikke tilbake på sitt standpunkt om kommunale tiggeforbud. De og regjeringspartiene stemte mot forslaget.

Våren 2015 la Fafo frem en rapport hvor de hadde sett på sammenhengen mellom organisert kriminalitet og tigging. De dybdeintervjuet 1.269 fattige personer fra Romania som oppholdt seg i de nordiske hovedstedene. De kom frem til at det foreligger ikke tegn til at tigging er organisert av bakmenn eller at det er en sterk kobling mellom kriminalitet og tigging. Ifølge rapporten er årsaken til tigging derimot reell fattigdom og håp om å få penger til livets opphold.