Statens arverett

Regjeringen fremmet våren 2015 Prop. 18 L (2014-2015) om oppheving av statens arverett. Staten har tidligere blitt arving det ikke foreligger arvinger etter loven, eller den avdøde ikke har opprettet testament. Summen som staten har arvet har variert i sterk grad fra år til år. Fra rundt 2,6 millioner kroner i 2010 til 23,6 millioner kroner i 2012. Regjeringen fremmet i proposisjonen blant annet forslag om at frivillige organisasjoner isteden skulle få denne arven. KrF støttet forslaget.