Beskytte barn mot pornografi

Beskytte barn mot pornografi

KrF fremmet våren 2017 et representantforslag om tiltak for å beskytte barn fra pornografi, Dokument 8:74 S (2016-2017) jf. Innst. 433 (2016-2017). Dette er et noe kontroversielt forslag som har resultert i mye debatt. Selv om alle partiene er enige om at barn og pornografi ikke hører sammen, ligger en del av uenigheten hvor langt en skal gå i å regulere internett. Storbritannia, med David Cameron i spissen, har vært en pådriver og inspirasjon på feltet, og viser at det er mulig å sette i gang effektive og balanserte tiltak som bidrar til å skåne barn fra porno.  KrF fremmet følgende forslag om at regjeringen skal:

-          utnevne et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn mot pornografi og økt seksualisering

-          gå i dialog med internettleverandørene for å sikre alle internettbrukere enkel tilgang på nettverksfiltre som blokkerer barns tilgang til pornografi

-          vurdere blokkering av pornografiske nettsteder som ikke innfører alderskontroll på besøkende

-          sikre at grunnskolen blokkerer for at elever får tilgang til pornografi i skoletiden

 

KrF fikk dessverre kun flertall i Stortinget for at det skal settes ned et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn mot pornografi og økt seksualisering.