Kirkeasyl

 

   I regjeringserklæringen kommer det fram regjeringen ønsker å avskaffe kirkeasylordningen. Justisministeren har senere sagt at dette skal skje i dialog med kirken og bedt politidirektoratet gjennomføre denne dialogen. Den Norske Kirke og andre kirkesamfunn er tydelige på at de ikke kan være med på å avskaffe kirkeasylet.

Politet i Kristiansand gikk april 2014 inn i Filadelfia Kristiansands lokaler og hentet ut en 56 år gammer iransk kvinne som satt i kirkeasyl. Dette skapte mye debatt og KrF løftet saken i media og spørretimen. KrF krevde svar på om regjeringen vil endre på denne århundrelange tradisjonen og krenke kirkerommet med å ikke respektere kirkeasylinstituttet siden ingen kirkesamfunn vil avskaffe ordningen. Kirkeasyl er ingen god ordning for noen parter, men for KrF er det viktig å respektere kirken og at samfunnet har denne sikkerhetsventilen.

Begrunnelsen som ble gitt for at politiet gikk inn i Filadelfia Kristiansand var at bygget ikke var vigslet og dermed ikke et hellig bygg. Her viste politiet og regjeringen lite forståelse for de ulike trossamfunnene i Norge. Justisministeren sa også at det ikke er opp til kirkesamfunnene å bestemme hva som er et hellig rom. KrF krevde svar fra ministeren på hvem som i så fall skal bestemme hva som er hellig og ikke og krevde at regjeringen inkluderte andre kirkesamfunn enn Den norske kirke i dialogen om kirkeasyl.