Flyktningsituasjonen i Middelhavet

Representantforslag fra Arbeiderpartiet om at Norge må bidra mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet

Flyktningsituasjonen i Middelhavet er kritisk, og at det anslås at 3 500 mennesker har mistet livet på havet bare i løpet av det siste året. I 2013 startet Italia redningsprogrammet Mare Nostrum. Programmet ble trappet ned på slutten av 2014 fordi Italia ikke fikk nok støtte fra andre EU-land. EUs kontroll- og overvåkingsorgan Frontex har tatt over deler av rednings- og søketjenesten i en aksjon som kalles Triton, i samarbeid med Italias kystvakt. Det er ikke først og fremst en humanitær innsats, men en grensekontrollmekanisme. Budsjettet er på omtrent halvparten av det Mare Nostrum hadde.

Erna Solberg redegjorde den 30. april om situasjonen i Middelhavet og de humanitære krisene i Syria og Irak. Det ble da gjort klart at Norge ville styrke innsatsen ved å sende mannskap og skip til Middelhavet for å bidra i redningsarbeidet. Stortinget vedtok enstemmig at regjeringen på egnet måte skal holde Stortinget orientert om framdriften i arbeidet og om behov for endringer i humanitær innsats.