Kvinnehelse

KrF og Sp fremmet våren 2014 et forslag om en offentlig utredning om kvinnehelse. Biologiske forskjeller mellom kvinner og menn har betydning både for diagnostisering og behandling av sykdommer. Kjønnspesifikk kunnskap er en forutsetning for å kunne iverksette effektive tiltak, for at kvinner og menn kan motta helsetjenester på like premisser. Vi tok til orde for en en bred gjennomgang av realitetene, 15 år etter siste NOU om kvinnehelse. KrF, Sp, Ap og SV stemte for forslaget, mens regjeringspartiene og Venstre stemte i mot.