Helsepolitikk

KrFs helsepolitikk har som utgangspunkt at alle har rett til likeverdige helsetjenester, uavhengig av bosted, alder, funksjonsevne, sosial bakgrunn og kjønn.

Kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg utgjør kjerneverdiene og skal prege helsetjenestene. Den enkeltes medisinske behov skal være styrende for behandlingen som tilbys. Pasienter med størst behov skal få hjelp først.