Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2015

Regjeringens forslag

Regjeringen la, i statsbudsjettet for 2015, opp til et kutt i føringstilskuddet på 6,7 mill. kroner og et kutt i støtten til selfangst på 12 mill. kroner. Begge deler møtte store reaksjoner fra næringsaktørene.

Budsjettforliket

I budsjettforliket mellom regjeringen, KrF og Venstre, ble det enighet om å styrke marin forskning med 5 mill. kroner og Havforskningsinstituttet med 10 mill. kroner.

 

 

Statsbudsjettet for 2014

Stoltenberg II-regjeringens forslag

Stoltenberg II-regjeringen la frem en «hvitfiskpakke» på 55 mill. kroner til teknologiutvikling, markedsarbeid og tiltak som skal bidra til økt kvalitet og jevnere tilgang på fiskeråstoff.

Solberg-regjeringens forslag

Regjeringen foreslo endringer i permitteringsreglene, både ved å øke arbeidsgiverperioden til 20 dager, og ved å gi fiskeindustrien samme regler som for resten av arbeidslivet. De foreslo også å øke den marine forskningen med 20 mill. kroner, samt øke bevilgningen til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, men redusere bevilgningen til markedsarbeid for torsk med 10 mill. kroner.

Budsjettforliket

I budsjettforliket ble regjeringspartiene, KrF og Venstre enig om å reversere endringen i permitteringsreglene for fiskeindustrien. Dette kostet 38 mill. kroner.