Oppdrettsnæringen

Oppdrettsnæringen er en av de sterkest voksende næringene vi har i Norge, og utgjør en stor del av verdiskapningen og arbeidsplassene langs hele kysten. Oppdrettsnæringen er en stor eksportnæring. Eksporten av laks og ørret i 2014 utgjør 46,6 mrd. kr.

Norge har alle forutsetninger for å sørge for at den norske oppdrettsnæringen blir verdensledende på miljø. Men dette krever planer for langsiktige, strukturelle endringer i reguleringen av oppdrettsnæringen.

Forpliktende miljøtiltak er avgjørende både for å sikre oppdrettsnæringens omdømme og muligheter for bærekraftig og lønnsom produksjon på sikt, og for å bevare villaksen og sjøørreten i Norge.