Kontantstøtte

Kontantstøtte til småbarnsforeldre ble innført 1. august 1998 (under Bondevik I-regjeringen). KrF mener kontantstøtten er et viktig virkemiddel for et familievennlig samfunn, og vil øke kontantstøtten og gjeninnføre denne ordningen for toåringene. Selv om toåringene ikke lenger har rett til kontantstøtte og barnehagedekningen blir stadig bedre, er det fortsatt tusenvis av små barn og foreldre som bruker kontantstøtten hver eneste dag.

2017:

KrF vil at kontantstøtten skal være relevant for flere. Vi foreslo derfor at kontantstøtten økes til 9000 kr pr måned fra 1.8.2017. I 2015 var 23 prosent av kontantstøttemottakerne menn. Vi mener det er sannsynlig at flere menn vil oppleve at en kontantstøtte på 9000 kr pr. måned utgjør et mer reelt alternativ enn dagens støtte. KrF ville også utvide kontantstøtten til å gjelde i 12 måneder, ikke bare 11.

 

Tidligere arbeid:

KrF vil gi foreldre mulighet til å velge mellom barnehage og kontantstøtte når barna er små. Dersom du har barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd, kan du få full kontantstøtte. Går barnet i barnehage og den avtalte oppholdstiden er mindre enn 20 timer per uke kan du få 50 prosent kontantstøtte. Full kontantstøtte er på 6000 kr for alle ettåringer i 2016. KrF fikk gjennomslag for økt kontantstøtte i forhandlingene om statsbudsjettet for 2014. KrF fikk gjennomslag for ny økning fra 1.8.17, da vil satsen være på 7500 kr pr måned.

Kontantstøtte til småbarnsforeldre ble innført 1. august 1998 (under Bondevik I-regjeringen). KrF mener kontantstøtten er et viktig virkemiddel for et familievennlig samfunn, og vil øke kontantstøtten og gjeninnføre denne ordningen for toåringene. Selv om toåringene ikke lenger har rett til kontantstøtte og barnehagedekningen blir stadig bedre, er det fortsatt tusenvis av små barn og foreldre som bruker kontantstøtten hver eneste dag. Per mars 2013 ble det utbetalt kontantstøtte for i alt 20 800 barn, noe som utgjør en andel på 37 prosent av alle ettåringer i befolkningen. Det er samme andel som i 2012. Det ble utbetalt kontantstøtte for 21 129 barn i mars 2015. I juni 2016 ble det utbetalt kontantstøtte for i alt 26 530 barn. Andelen barn det ytes kontantstøtte for var på det tidspunktet 48,8 prosent. I 2015 var 23 prosent av kontantstøttemottakerne menn. Andelen menn som mottar støtten er stadig økende.