Engangsstønaden

KrF vil øke engangsstønaden

Det er en dyp urettferdighet i det norske systemet at det er økonomisk ugunstig å få barn tidlig i livet. I dag er det slik at vi som samfunn legger opp til barnefødsler i 30-åra i stedet for i 20-åra. Selv om de samlet sett vil kunne bidra med like mye til samfunnet og delta like mange år i arbeidslivet, vil en kvinne med tilknytning til arbeidslivet motta opptil ti ganger så mye støtte som en kvinne som føder uten å ha vært i arbeid. KrF foreslo i alternativt budsjett for 2017 at engangsstønaden økes til 1 G fra 1.7.2017. Det er en økning til 92.576 kr fra dagens 46.000 kr. Dette er litt mer enn en fordobling. Det er langt unna målet vårt om 2 G, men det er et skritt på veien. Det er også veldig viktig å få til en tilknytning til G for å sikre årlig justering i tråd med lønns- og prisvekst.