Grønne datasentre

Norge har store muligheter for å bli et vertsland for grønne datasentre. Norge har stor produksjon av vannkraft, kaldt klima, stabil geologi og et stabilt, politisk styre. I tillegg har Norge lovgivning som gjør nasjonen godt egnet til oppbevaring av data gjennom personvernlovgivingen.

Høsten 2014 foreslo KrF i et representantforslag å be regjeringen fremme forslag om å sette ned elavgiften til redusert sats som gjelder for industri, for datasentre med uttak over 5 MW, og se på mulige gevinster (økonomiske, miljømessige og sikkerhetsmessige) for norsk offentlig sektor ved konsolidering av offentlige norske datasentre. Flertallet H, Frp og V gikk i mot forslaget.