Elsertifikater

Endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)

Regjeringen foreslo våren 2017 endringer i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater (elsertifikatloven). Det ble foreslått at departementet får hjemmel til å fastsette elsertifikatkvoter i forskrift, og at loven angir de sentrale prinsippene som skal ligge til grunn for fastsettelse og senere endringer av kvotene i forskrift.

 

KrF hadde saksordfører på saken og en samlet komite støttet endringene. Det ble i komitebehandlingen presisert at det er behov for forutsigbarhet når det kommer til fastsettelse av kvoter og at det må være åpenhet rundt eventuelle justeringer.

 

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-415l.pdf