Samboergaranti

2018

Representantforslag om samboergaranti i eldreomsorgen

Stortinget behandlet i april forslag fra representanter fra Ap om en samboergaranti i eldreomsorgen for å sikre at ektepar og samboere som ønsker det, kan bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon. En enstemmig helse- og omsorgskomite støttet at eldre får en slik rettighet. Med støtte fra regjeringspartiene, SV og MDG ble det videre vedtatt å be regjeringen - ved utarbeidelsen av nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold - ta inn bestemmelser om samboergaranti som skal være uavhengig av ektefelles eller samboers behov for omsorgstjenester.

KrF stemte for en samboergaranti.

Vi mener det er riktig å gi ektepar og samboere mulighet til å være sammen i sykehjem hvis de begge har et hjelpebehov. KrF mente imidlertid at det er feil prioritering å pålegge alle kommuner en plikt til å gi personer uten hjelpebehov rett til en plass på sykehjem. Når køene er lange, når vi har jobbet dag og natt for å få enerom til alle, og når vi har problemer med å holde tritt med utbyggingskapasiteten, mener vi det er urimelig å kreve at kommunene skal gi plass uten at det finnes hjelpebehov.

Hele saken finner du her