Omsorgssvikt og overgrep

2018

Representantforslag om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen

I mai 2018 behandlet Stortinget forslag fra representanter fra SV om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt ble det vedtatt å be regjeringen vurdere konkrete tiltak for å forebygge overgrep i sykehjem gjennom god grunnbemanning, bedre ledelse og opplæring av ansatte i sykehjem.

Hele saken finner du her