Multisyke

2018

Representantforslag om å sikre god behandling av eldre multisyke pasienter

I april 2018 behandlet Stortinget forslag fra representanter fra Ap om å sikre god behandling av eldre multisyke pasienter gjennom styrking av geriatrisk kompetanse.  Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti ble det fattet flere vedtak som blant annet innebærer at regjeringen må sikre at det er tilstrekkelig kapasitet for spesialisering innen geriatri for leger og sykepleiere, samt at alle akuttsykehus har spesialist i geriatri. Videre ble det vedtatt at regjeringen må styrke legebemanning og geriatrisk kompetanse på sykehjem og at det må komme tiltak som sikrer god overføring av pasientinformasjon mellom sykehus og kommunehelsetjenesten ved inn- og utskrivninger av eldre pasienter i sykehus.

Hele saken finner du her