Finansieringsordning

2018

Representantforslag om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud

I februar 2018 behandlet Stortinget forslag fra Sp om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud. Disse forslagene var i tråd med KrFs synspunkter uttrykt i budsjettinnstillingen.

Stortinget vedtok å be regjeringen sørge for at investeringstilskuddet til sykehjem og heldøgns omsorgsboliger likebehandler nybygg og oppgradering og modernisering av eksisterende bygningsmasse. Det ble også fattet vedtak om å be regjeringen fremme forslag om å heve tilskuddssatsene for etablering og drift av dagaktivitetsplasser til 50 prosent. Begge forslagene ble støttet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Hele saken finner du her