Ernæring

Representantforslag om å utarbeide en strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjenesten

Våren 2018 behandlet Stortinget forslag fra stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet om å utarbeide en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjenesten. Når KrF ikke stemte for forslagene fra mindretallet, var det ikke fordi de ikke var gode, men fordi statsråden varslet at dette ville være sentralt i stortingsmeldingen «Leve hele livet», og Kristelig Folkeparti ønsket at regjeringen skulle få lagt fram sin strategi og konkrete tiltak der. Vi vil i behandlingen av stortingsmeldingen vurdere om regjeringens tiltak er tilfredsstillende, eller om ytterligere tiltak bør løftes inn fra Stortingets side.

Hele saken finner du her