Politisk håndbok

Politisk håndbok 2015

KrFs politiske håndbok 2015 omhandler vesentlige, politiske saker som Stortinget har behandlet i stortingssesjonene 2013-2015.

I Politisk håndbok finner du forslagene fra regjeringen og behandlingen i Stortinget, sett med KrFs øyne. Under noen temaer er det også tatt med noe historikk.

Temaene er fremstilt på en kortfattet måte, sortert etter politisk område. Du finner ikke alt Stortinget har behandlet, men det vesentligste skal være med.

I tillegg til Politisk håndbok vil vi anbefale Stortingets nettside, www.stortinget.no, hvor alle offisielle dokumenter fra Stortinget legges ut. Der finner du regjeringens forslag, Stortingets innstillinger, referater og vedtak i sin helhet.

Politisk håndbok er utarbeidet av KrFs stortingssekretariat.