Politisk program

Her finner du KrFs stortingsprogram for perioden 2013-2017.

KrFs landsmøte i Trondheim 27.-30. april vedtok stortingsprogram for neste periode 2017-2021.  KrFs stortingsprogram for perioden 2017-2021 til nedlasting (pdf 1,64 MB)

Stortingsprogrammet for inneværende stortingsperiode ble vedtatt på KrFs landsmøte i Trondheim 25.-28. april 2013. Nedenfor er de ulike kapitlene listet opp slik at du kan klikke deg inn på hvert enkelt av dem. Vi har også hele programmet tilgjengelig i PDF-format på bokmål, nynorsk og engelsk. Last ned politisk program 2013-2017 på bokmål (pdf 1,01 MB) 

 

Verdigrunnlag og ideologi

Retten til liv

Familiepolitikk

Likestilling

Et samfunn med plass for alle

Helsepolitikk

Bedre alderdom

Ruspolitikk

Justispolitikk

Kunst og kultur

Idrett

Mediepolitikk

Religion, livssyn og trosfrihet

Det sivile samfunn

Skolepolitikk

Høyere utdanning og forskning

Klima, energi og miljø

Forbrukerpolitikk

Næringspolitikk

Arbeidsmarkeds- og velferdspolitikk

Boligpolitikk

Samferdsel

Distriktspolitikk

Bypolitikk

Urfolk og nasjonale minoriteter

Nordområdepolitikk

Innvandring

Integrering og inkludering

Demokrati og samfunnsstyring

Finanspolitikk

Skatter og avgifter

Utenrikspolitikk

Forsvarspolitikk

Samfunnssikkerhet og beredskap