Utvikling og menneskerettigheter for alle

En samstemt politikk for utvikling

Verdibasert utenrikspolitikk