Eiendomsskatt

KrF mener at kommunene skal ha mulighet til å velge å skrive ut eiendomsskatt slik de har i dag. KrF har tro på lokaldemokratiet, og derfor er det KrFs lokalpolitikere som selv avgjør om de ønsker eiendomsskatt i sin kommune eller ikke. I noen kommuner går KrF inn for eiendomsskatt, i andre kommuner er man imot.

Når det gjelder eiendomsskatt på maskiner i industrianlegg som H-Frp-regjeringen har foreslått å fjerne, mener KrF at det må settes sammen et bredt utvalg som må se nærmere på dette. KrF går ikke inn for å fjerne denne skatten over natten og uten noen form for kompensasjon til kommunene som blir særlig rammet. I noen kommuner utgjør denne skatten en stor andel av inntektene, og det vil få helt urimelige konsekvenser for tjenestetilbudet dersom man kutter denne skatten tvert. Vi går derfor ikke inn for regjeringens forslag. Les mer om KrFs syn på dette her.