Adopsjon

KrF vil

  • legge til rette for flere adopsjoner enn i dag
  • styrke tilbudet om veiledning og oppfølging av adopterte barn
  • øke adopsjonsstøtten til 2 G (dvs. 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden)

Ved adopsjon må samfunnet legge til rette for mest mulig optimale oppvekstvilkår for barnet. Prosedyrene ved adopsjon fra utlandet må forbedres og ta kortere tid, og det bør legges til rette for flere adopsjoner enn i dag. KrF vil at de som adopterer skal ha mulighet til å bruke kontantstøtte etter foreldrepermisjonen selv om barnet som blir adoptert er eldre enn tre år. (Vanligvis får man bare kontantstøtte for barn mellom to og tre år.)

I 2014 behandlet Stortinget en sak om endringer i adopsjonsloven. Du kan lese mer om dette, og om hvordan KrF stemte ved å lese det som står nederst på siden her.