Politikken A til Å

Eldresentre og frivillighet

Dagens eldre er langt sprekere og mer aktive enn for 20 år siden. Mange pensjonister ønsker å bidra i lokalsamfunnet sitt selv om de ikke lenger er i lønnet arbeid. Eldre mennesker er en stor ressurs, og vi som samfunn må legge til rette for gode arenaer for slike bidrag. Særlig innen ulike former for frivillig arbeid kan mange gjøre en stor innsats. God frivillighetspolitikk er derfor god eldrepolitikk.

Eldresentre spiller en viktig rolle i livene til mange eldre. Der finnes aktiviteter, fellesskap, ulike servicetilbud osv. Slike sentre ønsker KrF å fremheve og bevilge mer penger til.

KrF tror en viktig del av det gode liv handler om at mennesker skaper relasjoner med hverandre. Vi vet at en del eldre kjenner på ensomhet. Frivillig arbeid kan bidra til å forhindre at mennesker føler seg alene, både de som er frivillige og de som for eksempel får hjelp fra en frivilligsentral.

Hva har KrF fått til?

  • Forliket om revidert nasjonalbudsjett med H-Frp-regjeringen 2015
    • Doblet tilskuddet til eldresentre med fra 10 til 20 millioner