VI OVER 60

Svar fra KrFs partileder Knut Arild Hareide på spørsmål fra magasinet VI OVER 60.

1. Hvordan ser partilederen på eldre i politikken?

De eldre utgjør en svært viktig gruppe i vårt samfunn, og det er veldig flott når de er aktive også i politikken. De bærer med seg mye viktig erfaring og kunnskap, og det er verdifullt å ha med for å få helhetlige og gode diskusjoner om de ulike sakene. Det er en stor styrke for vårt demokrati at vi klarer å involvere alle de ulike aldersgruppene i befolkningen. I dag er det mange eldre som er spreke og aktive i mange år, og de ønsker å bidra til samfunnet, enten gjennom arbeidslivet, frivillig arbeid eller i politikken. I KrF er vi så heldige å ha en god del eldre rundt om på listene våre, og de gjør en stor innsats for sine lokalsamfunn og for KrF.

2. Hva gjøres for å rekruttere og beholde nye eldre?

For å rekruttere nye eldre til politikken er kanskje noe av det viktigste å spørre. Mange kan kanskje tenke at «Nå er jo hun blitt pensjonist, så nå vil hun sikkert ha en del fri og er ikke interessert i å ta på seg noe verv». Men mange pensjonister av i dag ønsker nettopp å gjøre en innsats, selv om de har sluttet å jobbe, for eksempel gjennom frivillig arbeid. For noen er lokalpolitikken en slik arena der de kunne tenke seg å bidra. Når det gjelder å beholde eldre, tror jeg det er mye som er felles med å beholde andre aldersgrupper. Man må føle seg sett og respektert, få god skolering og kursing, få en passelig mengde ansvar og utfordringer, og være en del av et godt fellesskap.

3. Eldre er den raskest voksende delen av befolkningen, men får minst plass i politikken. Hvilke konsekvenser får det?

Hvis ikke vi har med oss de eldre, står vi i fare for å gå glipp av gode perspektiver, nyttig livserfaring og kompetanse som kan være relevant når beslutninger skal tas. Det har en viktig egenverdi at mennesker i alle aldre er med i diskusjonene, for eksempel i et kommunestyre. Unge og eldre kan i mange tilfeller utfylle hverandre på en veldig god måte slik at avgjørelsene blir best mulig for lokalsamfunnet.