Sprek

KrFs svar på spørsmål fra Sprek-redaksjonen (felles for Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Sunnmørsposten og Fædrelandsvennen)

Hva skal ditt parti gjøre for å få folk ut i naturen og være aktive i nærområdet? 

Vi bor i et unikt land der retten til å dra på tur og bruke utmarka er fri for alle. Allemannsretten er det aller viktigste fundamentet for friluftslivet. Barn og ungdom må stimuleres til å bli aktive naturbrukere. Her spiller barnehage og skole en viktig rolle. Tilskuddsordningene til friluftstiltak må forbedres for å styrke frivillige organisasjoners innsats på dette området. Lett tilgang til turløyper og nærheten av der folk bor er viktig. Her er kommunepolitikerne de beste til å ha oversikt over behov og muligheter.