Skolenes landsforbund - Telemark

Telemark KrFs svar på spørsmål fra Skolenes landsforbund i Telemark

Vil partiets representanter i KS støtte lærerne i deres kamp for å beholde streikeretten og forhandlingsretten på arbeidstiden?

Ja

Vil dere avbyråkratisere læreryrket?

Ja

Vil dere gi lærerne større frihet til å drive med kjerneoppgaver som undervisning, evaluering og oppfølging av enkeltelever?

Ja

Er dere villig til å endre læreplanene i yrkesfaglige studieretninger for å gjøre disse mer yrkesrettet og relevante for det lokale arbeidsmarkedet?

Dette skjer nasjonalt, men vi synes dette vil være en riktig utvikling.

Vil dere fjerne stykkprisfinansiering av skolene i Telemark?

Vet ikke

Vil dere øke lærertettheten i videregående skole?

Vi støtter intensjonene i dette, men må komme tilbake til det i budsjettene.

Vil dere oppdatere utstyr som benyttes i yrkesfag?

Ja, det er vi positive til, men dette vil være et budsjettspørsmål.

Vil dere innføre fritt skolevalg i Telemark?

Vet ikke

Vil dere opprette omfanget av yrkesfag i Telemark i framtida?

Ja, men utviklingen i næringslivet kan kreve justeringer.

Vil dere arbeide for at KS blir en mer medlemsstyrt organisasjon?

Ja

Vil dere være en pådriver i arbeidet med å stoppe lærernes mindrelønnsutvikling?

Dette er primært en sak for partene i arbeidslivet.

Vil dere arbeide for å heve lærerlønningene til et nivå som gir læreryrket tilbake status og gjøre yrket mer attraktivt?

Det synes vi er en riktig utvikling, men dette er primært en sak for partene i arbeidslivet.