MojaNorwegia.pl

KrFs svar til MojaNorwegia.pl, som er en nettside for polske innvandrere i Norge. Spørsmålene gikk ut på hva KrF synes om polske innvandrere i Norge, hvordan vårt politiske program omfatter den gruppen, og hva polske velgere kan forvente fra KrF.

Personer med polsk bakgrunn er nå den klart største innvandrergruppen i Norge. Over 90 000 innvandrere i Norge kommer fra Polen, og mange av disse gjør en svært viktig jobb for Norge. Særlig innenfor bygg og anlegg og i industrien er det mange polske arbeidere, men også i en rekke andre sektorer. En del er i Norge i kortere perioder og arbeider, men mange har også bosatt seg her permanent og blitt en viktig del av lokalsamfunnet der de bor. KrF mener polske innvandrere bidrar med mye god innsats, og vi synes det er veldig hyggelig at noen også ønsker å bosette seg i Norge fast.

Først og fremst kan de polske velgerne forvente seg av KrF det samme som norske velgere kan vente seg. KrF har slagordet «Menneskeverd i sentrum», og det betyr at for oss er det helt grunnleggende at alle mennesker har en uendelig verdi og er like mye verdt, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet eller evner. KrF kjemper blant annet for at alle mennesker har rett til liv fra unnfangelse til naturlig død. Det inkluderer ulike tiltak for å redusere antall aborter i starten av livet og tiltak for å gi døende mennesker god pleie i slutten av livet og si nei til aktiv dødshjelp. Vår verdi som mennesker har vi ganske enkelt fordi vi er mennesker og ikke av noen annen grunn. Det gjelder også når vi skal bygge våre lokalsamfunn. Vi bygger på gode kristendemokratiske grunnverdier som vi mener har preget det norske samfunnet i stor grad, og som bør fortsette å gjøre det.

Dette valget er et lokalvalg, og da er det lokale saker som er de viktigste. Alle skal stemme på hvem som skal styre kommunen og fylket, og KrF kan ha ulike kampsaker fra kommune til kommune fordi det er forskjellige utfordringer i kommunene. To hovedtemaer for alle i KrF ved dette valget er oppvekst og eldre. Noe av det viktigste vi kan gjøre som samfunn er å gi barn og unge en trygg og god oppvekst. Derfor vil KrF ha flere voksne i barnehagene til å ta seg av barna, flere lærere i skolen som kan se hver enkelt elev, og vi vil kjempe mot mobbing i skolen. Vi vil også at familier selv skal ha mulighet til å bestemme over sine egne liv, og derfor kjemper KrF for kontantstøtten til småbarnsfamilier slik at foreldrene kan ta seg mer av barna når de er små hvis de ønsker det. En god barndom varer hele livet!

Når det gjelder eldre, mener KrF at ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge. Derfor trenger vi en god eldreomsorg der eldre får den hjelpen de har behov for når de trenger det, men vi må også bli flinkere til å ta i bruk den ressursen eldre utgjør, for eksempel innenfor ulike frivillige aktiviteter. I tillegg til disse to hovedområdene er kampen for søndagsfri svært viktig for KrF i dette valget. Noen politikere ønsker fritt frem for søndagsåpne butikker. KrF tror vi trenger en dag i uka som er annerledes enn de andre, der det er rom for å besøke familie og venner, gå på tur i skogen, slappe av på ulike måter, gå i kirken, eller gjøre hva man måtte ønske. Noen har jobber som gjør at de må jobbe også søndager (helsepersonell, politi osv.), men vi mener at flest mulig bør ha muligheten til å ha fri på søndag. Derfor sier KrF tydelig ja til å beholde søndagen som en annerledes dag og nei til søndagsåpne butikker.

Det kulturelle og religiøse mangfoldet er svært sentralt for KrF. Det er viktig at skoler som bygger på et religiøst alternativ får muligheten til det, så lenge de oppfyller visse generelle standarder. For KrF er det viktig å sikre at polakker i Norge unngår å oppleve noe som helst form for diskriminering og utnytting. En del polske innvandrere er engasjert i bygg og anlegg og ulike håndverkeryrker. I disse bransjene vet vi at selv om det er mange som oppfører seg eksemplarisk, er det også noen som arbeider svart, som får for dårlig betalt av arbeidsgiver eller som må jobbe med uakseptabel risiko innen helse, miljø og sikkerhet. De som ikke følger lover og regler, enten det gjelder arbeidsgivere eller arbeidstakere, ødelegger for alle de aktørene som følger spillereglene. KrF vil slå ned på uakseptable lønns- og arbeidsvilkår der arbeidstakere blir utnyttet, og vi vil slå ned på de som jukser i form av å arbeide og betale svart. Det vil være bra for alle de lovlydige og dyktige polske innvandrerne (og også for alle andre) som vi trenger å ha her i Norge og som gjør en flott jobb i mange ulike sammenhenger.

Vi har også mange polakker på våre valglister ved det kommende valget. I Stavanger står for eksempel tre polakker på KrFs liste. Ta gjerne kontakt med ditt KrF-lokallag der du bor og spør dem om hva som er de viktige sakene i deres kommune. I tillegg har KrF nasjonalt laget en liste med ti punkter for hvorfor du bør stemme KrF, og de finnes også tilgjengelig på polsk! De finner du ved å klikke deg inn her: http://www.krf.no/politikk/in-other-languages/ten-reasons-to-vote-krf/

Godt valg!