Mental Helse

KrFs svar til organisasjonen Mental Helse.

Svar på spørsmålene:

 

1)Vil KrF styrke kommunenes psykiske helsearbeid overfor eldre i neste stortingsperiode? Hvis ja, på hvilke måter?

Mange tiltak er viktige for god psykisk helse for eldre. Kommunene har fått ansvar for lavterskeltilbud innen psykisk helse, og det må rekrutteres flere kommunepsykologer for å hjelpe på lavest mulig nivå. KrF vil ha flere møteplasser for eldre for å motvirke ensomhet, og eldre bør kunne bruke sine evner på en meningsfylt måte, for eksempel gjennom frivilligsentraler. I eldreomsorgen er det viktig å ikke bare se menneskers fysiske behov, men også de psykiske, sosiale og åndelige behovene. I forslaget til nytt stortingsprogram går vi inn for flere årsverk innen psykisk helsearbeid i kommunene, mer forskning på og oppmerksomhet rundt psykisk helse for eldre, og vi vil arbeide for bedre forebygging av selvmord blant eldre. Den gylne regel om at psykisk helse og rus skal vokse mer enn somatikk er viktig slik at eldre også får økt tilbud i spesialisthelsetjenesten. KrF mener det trengs en ny opptrappingsplan innen psykisk helse. Her vil eldres psykiske helse være et naturlig tema.

 

2)Vil KrF øremerke eventuelle bevilgninger?

I en ny opptrappingsplan vil det trengs øremerkede midler til forebygging og behandling, inntil disse helsetjenestene har nådd et riktig nivå. Ellers vil vi vurdere øremerking av særskilte tiltak.