Lymfeposten

Lymfeposten er medlemsbladet til Lymfødemikere og Lipødemikere som er organisert i Norges lymfødem- og lipødem forbund (NLLF).Organisasjonen har lokallag over hele Norge og utgir medlemsbladet Lymfeposten.

Spørsmål 1:

Vi ser dessverre at det fremdeles er store forskjeller mellom helseforetakene på hvordan en lymfødemiker behandles. Hva kan gjøres for å fjerne denne forskjellsbehandlingen?

KrF mener at man må fjerne forskjellene mellom foretakene og at det bør komme noen nasjonale kriterier. Alle i Norge burde få rett til samme behandling uavhengig av hvor du bor.  Rundt 85 prosent av de som får lymfødem er kvinner. For KrF er det et særlig viktig å satse på forskning innenfor kvinnehelse, og sørge for at fastleger og andre er bedre stilt til å sette riktig diagnose så tidlig som mulig for å få riktig behandling. Vi går til valg på å fjerne de regionale foretakene slik at helseministeren står for styringen gjennom føringer gitt av Stortinget. Stortinget burde således, i samråd med Helsedirektoratet og andre gi noen nasjonale føringer på behandlingen av lymfødemiker

 

Spørsmål 2:

Det er etter NLLF`s mening ikke mulig å oppdrive tilfredsstillende intensivbehandlingstilbud i Norge som er knyttet opp mot sykehus og relevante tverrfaglige miljøer (ernæring, psykolog og kirurgi). Selv om dette kan dokumenteres så tillater ikke helseforetakene denne behandlingen i utlandet. Andre med kroniske lidelser får behandling der det er tilgjengelig hvis det mangler kapasitet eller kompetanse i Norge. Hvorfor gjøres det forskjell på pasienter med kroniske lidelser?

KrF mener at Lymfødempasienter på lik linje med andre pasientgrupper må kunne få behandling i utlandet når det ikke finnes behandling i Norge. Samtidig mener KrF at vi bør jobbe alt vi kan for å bygge opp kompetanse for behandling og rehabilitering for denne pasientgruppen i eget land.

 

Spørsmål 3:

Egenandelstak 2 ble innført fra og med 1.1 2017. Dette har medført at lymfødemikere har fått en ekstra belastning på 1900 kr. For enkelte har denne kosten kommet i januar – februar frem til taket ble nådd. For en som er uføretrygdede så er dette et stort innhogg i likviditeten i en måned, og dette er en 90 % økning av egenandelskostnadene denne og andre pasientgrupper har. Synes du det er greit?

 

Nei, dette er ikke greit. Dette er ett av punktene KrF tapte på i budsjettforhandlingene i høst, og vi synes dette er en svært uheldig utvikling som rammer de svakeste. Dette er krevende å svelge for oss.

 

Spørsmål 4:

Lymfeposten har fått tilbakemeldinger fra lesere/lymfødemikere om at egenandelstaket (fysioterapi) fører til at enkelte kutter anbefalt behandling. De har ikke råd til like mange behandlinger etter at egenandelen ble innført. En kommentar til dette?

Dette er svært trist å høre, men dessverre ikke overraskende. KrF var skeptiske til å fjerne sykdomslista for fysioterapi. Det er svært viktig å følge anbefalt behandling, men jeg har stor forståelse at pengene ikke strekker til

 

Spørsmål 5:

Lymfødemikere som ikke får riktig mengde og type behandling, eller velger å avstå fra behandling på grunn av økonomi, får ofte andre komplikasjoner som medfører innleggelse på sykehus. Er det god samfunnsøkonomi?

 

Definitivt ikke. En god folkehelse generelt er noe av det mest lønnsomme både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Derfor er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å sørge for at alle får god og riktig behandling på et så tidlig tidspunkt som mulig.