Gatemagasinet Sorgenfri

Hva slags ruspolitikk ønsker KrF seg?

Nøkkelbegrepene i KrFs ruspolitikk er solidaritet med dem som sliter, omsorg for dem som har problemer, og forebygging av skader. KrF mener det er viktig å bevare troen på at det enkelte menneske kan ha nytte av behandling og bli rusfri.

Hvordan skal dere få til det?

Vi vil ha en solidarisk og restriktiv alkoholpolitikk med høye avgifter og begrensning av tilgjengelighet gjennom Vinmonopolet. Vi vil at alle rusavhengige skal få et behandlingstilbud og et ettervernstilbud som er tilpasset dem, og fordi vi trenger et mangfold av tilbud, er det viktig å sikre gode ideelle aktører som et viktig supplement til offentlige behandlingstilbud.

Hva slags sosialpolitikk KrF ønsker seg?

KrF vil kjempe for at ingen mennesker skal falle utenfor eller gis opp i samfunnet vårt. Vi må begrense arbeidsledigheten, få flere til å forbli i arbeidslivet, redusere antallet personer som faller utenfor og jobbe for at personer som ikke makter å stå helt eller delvis i arbeid, sikres et verdig liv med tilstrekkelig inntekt.

Hvordan skal dere få til det?

NAV bør få økt saksbehandlerkapasitet og mer fleksibilitet til å se den enkelte bruker og vurdere hvilke tiltak som settes inn for hver enkelt. KrF vil ha et løft mot fattigdom i barnefamilier, og gjennom ulike tiltak, lønnstilskudd osv. legge til rette for et arbeidsliv der alle som har mulighet til å arbeide, kan delta.