Frivillighet Norge

Spørsmål fra Frivillighet Norge
  1. Vil KrF trappe opp til full momskompensasjon for frivillige organisasjoner i løpet      av stortingsperioden 2017-2021?

KrF sier i forslaget til neste stortingsprogram at vi vil gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms, til erstatning for dagens system med delvis dekning av momsutgifter. Dette vil vi arbeide aktivt for å få til.

  1. Vil KrF rettighetsfeste momskompensasjonen for frivillige organisasjoner?

Ja, KrF ønsker en regelstyrt momskompensasjonsordning som vil garantere organisasjonene full kompensasjon.

  1. Vil KrF opprette en momskompensasjonsordning for frivillighetseide bygg, etter      modell av momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg?

Dette har vi foreløpig ikke tatt stilling til.