FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH)

Navn på parti: KrF                             

Navn på person som har   fylt ut skjema:

Veiledning til utfylling   av skjema:

Ja: Støtter forslaget   gjennom vedtatt politikk (legg ved henvisning)

Nei: Har aktivt standpunkt   mot (legg ved henvisning) eller mangler politikk på området

Åpen: Har vedtatt politikk   om utredning (legg ved henvisning)

1. Alle barn skal kunne   leve i tråd med sin seksualitet og sin kjønnsidentitet

 

Ja

Nei

Åpen for det

Vi vil forplikte oss til å sikre kompetanseheving på   kjønn- og seksualitetsmangfold av lærere og barnehagelærere.

Ja

 

 

Barn skal beskyttes mot diskriminering på bakgrunn av   kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksualitet, også i hjemmet, gjennom   diskrimineringslovgivningen.

-

-

-

Barn med flere enn to foreldre skal også sikres   juridisk rett til disse.

 

Nei

 

2. Alle som bryter med   normer for kjønn eller seksualitet skal beskyttes og sikres rettigheter i   lovverket

 

Ja

Nei

Åpen for det

Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk skal inn i straffeloven   om hatkriminalitet.

 

 

Vil vurdere dette

Arbeidsgivers aktivitet- og rapporteringsplikt skal   styrkes i diskrimineringslov(ene).

Ja

 

 

Innføre et juridisk alternativ til mann og kvinne.

 

Nei

 

3:   Alle som søker asyl på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet   skal sikres sine rettigheter

 

Ja

Nei

Åpen for det

Alle som trenger opphold på grunnlag av seksuell   orientering/kjønnsidentitet skal innvilges asyl.

Ja

 

 

Lhbt-personer skal kunne bo trygt på mottak eller   tilbys alternativ bosetting.

Ja

 

 

Sikre behandlingstilbudet til transpersoner som   oppholder seg i landet over lengre tid.

Ja