Ergoterapeuten

KrFs svar på spørsmål fra Ergoterapeuten, som er fagbladet for Norsk Ergoterapeutforbund

1. Hvordan vil partiet bidra til helsetjenester som støtter kommunenes innbyggerne i å klare seg lengst mulig selv?

Utgangspunktet for helsetjenestene må være at hvert enkelt menneske blir sett og får den hjelpen det har behov for. KrF mener habilitering og rehabilitering må bli et satsingsområde i helsesektoren. Systematisk trening for eksempel for eldre forebygger sykdom og skade og øker deltakelse i hverdagslivet. Hverdagsrehabilitering mens brukeren bor i eget hjem bør benyttes i langt større grad enn i dag, og dette må inkludere både tiltak for individuell trening og tilpasning av omgivelsene for å mestre hverdagslivet.

2. Hvordan vil partiet bidra til at alle kommunens innbyggere får mulighet til å delta på samfunnsarenaer som nærmiljø, skole og arbeidsplass?

KrF ønsker å sikre rehabilitering til alle som trenger det. Kommunene må gjennomføre samhandlingsreformen på en måte som sikrer likeverdige helsetilbud i hele landet og sterkere prioritering av forebyggende arbeid. KrF vil også ha mer universell utforming slik at flest mulig offentlige bygninger og utendørsarealer er tilgjengelig for alle. De som trenger ulike typer hjelpemidler må få tilgang på dette.

3. Hvordan vil partiet bidra til trygge og gode arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren som verdsetter de ansattes kompetanse?

God bemanning med solid kompetanse er avgjørende. KrF ønsker en nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. I en slik opptrappingsplan vil det være naturlig både å gjennomgå bemanningsbehovet for ulike yrkesgrupper, se på tiltak for å styrke rekrutteringen der det trengs, og gi ansatte muligheter for faglig utvikling og oppdateringer de kan bruke for å gi et enda bedre tilbud til brukerne.