KrF har svart

Her finner du svar som KrF har gitt diverse organisasjoner og blader på ulike spørsmål.

KrF får ofte tilsendt spørsmål fra organisasjoner, fagtidsskrifter, magasiner og så videre. Særlig er dette tilfelle før og under valgkamper. På denne siden legger vi ut disse spørsmålene og hva KrF har svart på de forskjellige problemstillingene.

Svar på spørsmål fra rene nyhetsmedier ligger som hovedregel ikke her.

Før valget 2017

Fagtidskriftet Ergoterapauten

Norges Idrettsforbund

Magasinet Blikk

Magasinet Motorføreren

Magasinet Tempo

Fagbladet Din Helse

Barnas Klimapanel

WWF

Nasjonal nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Huseierens Landsforbund

Akademikerene

Norsk Friluftsliv

Tidskrift for jordmødre

Gatemagasinet Sorgenfri

LO

Skolenes Landsforbund

Skattebetalerforeningen

Ungdom og Fritid

Norsk Fiskerinæring

Jakt og Fiske

Handikappede Barns Foreldreforening

Kvinnefronten

Mental Helse

Nei til EU

BoligMentoren

Onkonytt

Lymfeposten

Norges Hytteforbund

Frivillighet Norge

Ønskebarn

MOTGIFT

Palestinakomiteen i Norge

FRI

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Strømvippa

Attac

Magasinet Hundesport

 

 

Før valget 2015

Norske Festivaler

Skolenes landsforbund - Telemark

Norsk kulturskoleråd

Helse Vest IKT

Norsk Sykepleierforbund - Østfold

Bygdefolk for Rovdyr

Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus

Hørselshemmedes Landsfobunds fagblad Din Hørsel

Sprek-redaksjonen (flere av de større avisene)

MojaNorwegia.pl

Norsk Ergoterapeutforbunds fagblad Ergoterapeuten

Ungdom og Fritid

Jernbanealliansen (bestående av Arbeidsgiverforeningen Spekter, Framtiden i våre hender, LO, LO Stat, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, NHO og Trygg Trafikk)

BoligMentoren

WWF-Norge

Huseiernes Landsforbunds medlemsblad Hus & Bolig

VI OVER 60

Fellesorganisasjonen (FO)

Akademikerne

Kvinnefronten

Pensjonistforbundets medlemsblad Pensjonisten

Ensliges Landsforbunds medlemsblad Singel

Norsk Forbund for Utviklingshemmedes medlemsblad Samfunn for alle

Kulturmagasinet Q

Norsk Kennel Klubs blad Hundesport 

Nedenfor denne artikkelen finner du Word-dokumenter med det KrF har svart til ulike organisasjoner før valgkampene i 2013, 2011 og 2009.

Vedlegg