Investeringer

For at folk skal klare å arbeide seg ut av fattigdommen er det avgjørende at det bygges et levedyktig næringsliv med arbeidsplasser nok til befolkningen, da er man avhengig av investeringer utenfra. Norske myndigheter må legge til rette for at flere norske selskaper skal investere i fattige land. Norfund har allerede vist gode resultater av slike investeringer. Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») kan både sikre seg god avkastning og å bidra til utvikling gjennom å investere i fattige land.

På sikt bør minst én prosent av fondet settes av til denne typen positive investeringer for å skape inkluderende vekst. Dette skal ikke regnes som bistand, men komme i tillegg til det fastsatte bistandsmålet.