Bistand

Bistand er et av mange politiske virkemidler vi bruker for bekjempe fattigdom og ivareta menneskerettighetene. Norge har som et rikt land et særlig ansvar for å dele av den velstanden vi har fordi vi var heldige nok til å finne olje der våre forfedre slo seg ned. Vi må fortsatt holde bistanden på over 1 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI), ikke fordi størrelsen i seg selv er et mål, men fordi hver krone kan skape et bedre liv for verdens fattige. En-prosentmålet sørger for at verdens fattige prioriteres, også når det frister å prioritere politiske seire på hjemmebane og i dårlige økonomiske tider.

KrF vil spisse bistanden mot utdanning, helse, næringsutvikling og godt styresett/demokratiutvikling. Vi mener at utdanning må ha høyeste prioritet i norsk utviklingspolitikk. Veldig mange barn får nå gå på skole i verden, mye på grunn av bistanden, men det er fortsatt langt å gå får kvaliteten på utdanningen de får er god nok. En godt utdannet befolkning er nøkkelen både til økonomisk utvikling og nye arbeidsplasser, og til utviklingen av stabile og fungerende demokratier.

Hva har KrF gjort:

  • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen for 2015
    • sikret fortsatt én prosent av BNI til bistand