Pleiepenger

KrF kjempet i mange år på Stortinget for å forbedre ordningen med pleiepenger. Det var da KrF gikk inn i regjering vi endelig fikk gjennomslag for å sikret en ordning som gir foreldre med alvorlige syke barn økonomisk kompensasjon når de må gå ut av jobben for å ta seg av sine barn.

Fakta om pleiepengeordningen KrF har sikret i regjering:

 • Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade.
 • Regjeringens endringer i ordningen har vært et opphetet politisk stridsspørsmål.
 • For mens ordningen ble utvidet til å omfatte mellom 8000 og 9000 flere foreldre, ble ytelsen samtidig tidsbegrenset slik at du bare ville få full kompensasjon det første året, deretter 66 prosent av tidligere inntekt. Og etter fem år ville det være slutt
 • I 2019 kunne KrF kunngjøre at det også blir 100 prosent lønn, uten tidsbegrensning eller gradering.

Pleiepengeordningen er svært viktig for KrF. Noen syke barn trenger kontinuerlig pleie, og KrF mener det er bra at foreldre kan ha mulighet til å gi barna omsorg selv dersom de ønsker det. Pleiepengene erstatter den inntekten som foreldrene mister når de må gå ned i stilling for å ta vare på barn. 

KrF synes dette er en veldig god ordning for dem som det passer for. Det aller viktigste er at det er bra for barna som kan få omsorg fra foreldre, og det er bra for foreldrene som ønsker å ta vare på sine egne syke barn. I tillegg er det også fornuftig økonomisk sett, fordi alternativet ofte er at de syke barna må på sykehus eller bo på en institusjon, og det er enda dyrere enn å gi pleiepenger til foreldrene.

Hva har KrF gjort?

 • I budsjettforliket for 2018 fikk KrF gjennomslag for:
  • at lønnskompensasjonen skulle være på 100 prosent, og ikke 66 prosent som regjeringen hadde foreslått
  • at familier med utviklingshemmede barn også kan få pleiepenger etter at barnet er fylt 18 år
 • I Stortinget fikk vi også høsten 2017 gjennomslag sammen med opposisjonen om at regjeringen skulle komme tilbake med en sak i løpet av 2018 der tidsbegrensningen på fem år fjernes, slik at man også kan få pleiepenger selv om barnet er sykt i mer enn fem år. Les gjerne innlegget til Kjell Ingolf Ropstad i Stortinget her. Grunnen til at vi ikke stemte for direkte lovendring var at vi mente dette kunne utredes og forberedes godt av regjeringen.
 • Høsten 2018 hadde regjeringen fortsatt ikke kommet med noen utredning om å fjerne femårsgrensen. Derfor stemte KrF for et forslag om å oppheve begrensningen. Les mer om dette her.
 • KrF fikk også flertall for et forslag om å endre graderingsregler for foreldre som ikke kan være i jobb f.eks. fordi de har tilsyn med barn om natten og derfor må hvile på dagen og får andre til å pleie barnet denne tiden. Det er urimelig at disse skal bli trukket i pleiepenger fordi andre pleier barnet mens foreldrene hviler.
 • Etter at KrF hadde gått inn i regjering tok det ikke lang tid før den gang fungerende leder Olaug Bollestad kunne kunngjøre at KrF hadde fått gjennomslag for å fjerne alle endringene i ordningen som hindret foreldre økonomisk kompensasjon. (2019)

Les mer om denne saken her: https://www.handikapnytt.no/foreldre-grater-av-glede-etter-seier-om-pleiepenger/