Sykehus

KrF mener alle skal ha tilgang til helsetjenester med god kvalitet i rimelig nærhet til der de bor. Det er særlig viktig når det gjelder akuttberedskap og fødetilbud. Det betyr ikke at man aldri skal gjøre omorganiseringer av sykehusene, men det betyr at alt man foretar seg må ende opp med at befolkningen har et faglig forsvarlig helsetilbud. Det er også viktig at det både er tilstrekkelig bemanning i sykehusene og at de har tilgang til moderne medisinskteknisk utstyr.

KrF vil avvikle de regionale helseforetakene og mener politikerne bør få tilbake mer av kontrollen med sykehussektoren. Vi vil derfor innføre en årlig sykehusproposisjon som skal behandles i Stortinget.

KrF vil også at det skal være pasientenes behov for behandling som må være det viktigste, ikke hva som etter systemet lønner seg for sykehuset. Det er viktig å lage gode styringssystemer, men når vi ser at det blir viktigere for sykehusene å innrette seg etter hva som lønner seg i systemet enn etter pasientenes behov, da fungerer ikke systemet etter hensikten.