Skolehelsetjenesten

Vi trenger en bedre skolehelsetjeneste som har mer tid til elevene. Det er viktig for elevenes fysiske helse, men ikke minst også på grunn av deres psykiske helse. Mange unge kan fra tid til annen oppleve utfordringer som de har behov for å snakke med noen om, og en tilgjengelig helsesøster kan være en slik person som kan være viktig for mange. Ofte kan man også forebygge alvorligere psykiske problemer hvis man har noen å snakke med på et tidlig stadium. Skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom må være lavterskeltilbud som bidrar til at norske barn og unge har en god fysisk og psykisk helsetilstand.

Hva har KrF gjort?

  • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen for 2015
    • økt bevilgningene til skolehelsetjeneste og helsestasjoner for ungdom i kommunene med 70 millioner.