Rus

KrF mener vi som samfunn har et stort ansvar for å gi hjelp og behandling til de som er avhengige av rusmidler. Vi må aldri gi opp troen på at mennesker kan komme ut av avhengigheten og bli rusfrie. Derfor må vi ha gode og relevante behandlingstilbud som passer for den enkelte. Det må også finnes nok kapasitet til at den rusavhengige kan få hjelp når vedkommende selv er motivert for det.

Mange ideelle aktører har en unik kompetanse og tilbud som er bygget opp over flere år som har hjulpet mange rusavhengige til å bli rusfrie. Dette er viktige tilbud som KrF er svært opptatt av å ta vare på. Det må selvsagt være god kvalitet på behandlingen, men det er også et viktig poeng i seg selv at det finnes aktører som tilbyr noe annet enn det offentlige behandlingsinstitusjoner gjør. Mange rusavhengige som ikke har hatt utbytte av offentlige behandlingstilbud har klart å bli rusfrie etter et opphold hos en ideell aktør.

Et godt ettervern er også avgjørende i en god rusomsorg. De som blir rusfrie må få tilbud om bosted, arbeid og et nytt nettverk. Hvis man ikke har noe å gå til, og bare kjenner andre som fortsatt er rusavhengige, er sjansen for tilbakefall stor. Derfor må vi som samfunn ta godt vare på de som er blitt rusfrie gjennom gode ettervernstilbud.