Psyksisk helse

Mange kan fra tid til annen slite med sin psykiske helse. KrF mener det er svært viktig at vi tar menneskers psykiske helse like alvorlig som vi tar den fysiske helsen. Man skal få god oppfølging og behandling i Norge, uavhengig av om man er fysisk eller psykisk syk.

Ventetiden for behandling for psykiske lidelser er fortsatt for lang, og det trengs mer kapasitet i det psykiske helsevernet. KrF mener det trengs en opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler.

Les her: KrF fikk med seg Stortinget på en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Det er også viktig med god forebygging slik at flere kan unngå å utvikle en psykisk lidelse. For å forebygge psykiske plager hos barn og ungdom kan skolehelsetjenesten spille en svært viktig rolle. Les mer om hva vi mener om skolehelsetjenesten .

I januar 2016 fremmet KrF et representantforslag i Stortinget med 11 tiltak for å bedre barn og unges psykiske helse. Les hva Olaug Bollestad