Pleiepenger

KrF vil

  • sikre en god pleiepengeordning for foreldre som selv tar hånd om og pleier alvorlig syke barn
  • gi rett til pleiepenger når barnets helsetilstand gjør at foreldrene ikke kan stå i arbeid, også når foreldre ikke har opptjente rettigheter til dette

Pleiepengeordningen er svært viktig for KrF. Noen syke barn trenger kontinuerlig pleie, og KrF mener det er bra at foreldre kan ha mulighet til å gi barna omsorg selv dersom de ønsker det. Pleiepengene erstatter den inntekten som foreldrene mister når de må gå ned i stilling for å ta vare på barn. 

KrF synes dette er en veldig god ordning for dem som det passer for. Det aller viktigste er at det er bra for barna som kan få omsorg fra foreldre, og det er bra for foreldrene som ønsker å ta vare på sine egne syke barn. I tillegg er det også fornuftig økonomisk sett, fordi alternativet ofte er at de syke barna må på sykehus eller bo på en institusjon, og det er enda dyrere enn å gi pleiepenger til foreldrene.

I dag er det noen kriterier for hvilke foreldre som får pleiepenger. KrF vil gi rett til pleiepenger også når foreldre ikke har opptjente rettigheter til dette. 

Den rødgrønne regjeringen gjorde ingen større endringer i pleiepengeordningen fra 2005 til 2013. Våren 2017 foreslo H-Frp-regjeringen at regelverket skulle bli enklere og omfatte flere familier enn tidligere. Det var KrF glad for, at flere nå fikk rett til pleiepenger. Samtidig foreslo regjeringen andre endringer som vi ikke kunne godta, og som gjorde at den nye ordningen ikke var god nok for mange av de familiene med de sykeste barna. KrF stemte derfor for en bedre ordning enn det som ble resultatet. Les innlegget til Kjell Ingolf Ropstad i Stortinget i den saken her.

Hva har KrF gjort?

  • I budsjettforliket for 2018 fikk KrF gjennomslag for:
    • at lønnskompensasjonen skulle være på 100 prosent, og ikke 66 prosent som regjeringen hadde foreslått
    • at familier med utviklingshemmede barn også kan få pleiepenger etter at barnet er fylt 18 år
  • I Stortinget fikk vi også høsten 2017 gjennomslag sammen med opposisjonen om at regjeringen skulle komme tilbake med en sak i løpet av 2018 der tidsbegrensningen på fem år fjernes, slik at man også kan få pleiepenger selv om barnet er sykt i mer enn fem år. Les gjerne innlegget til Kjell Ingolf Ropstad i Stortinget her. Grunnen til at vi ikke stemte for direkte lovendring var at vi mente dette kunne utredes og forberedes godt av regjeringen.
  • Høsten 2018 hadde regjeringen fortsatt ikke kommet med noen utredning om å fjerne femårsgrensen. Derfor stemte KrF for et forslag om å oppheve begrensningen. Les mer om dette her.
  • KrF fikk også flertall for et forslag om å endre graderingsregler for foreldre som ikke kan være i jobb f.eks. fordi de har tilsyn med barn om natten og derfor må hvile på dagen og får andre til å pleie barnet denne tiden. Det er urimelig at disse skal bli trukket i pleiepenger fordi andre pleier barnet mens foreldrene hviler. Dette var et forslag som innebærer økt pengebruk, og siden dette innspillet kom for sent til at vi fikk det med i budsjettforhandlingene for 2019, kunne vi ikke stemme for endring umiddelbart. Men vi stemte for endring av graderingsreglene, og vil følge opp denne saken videre!