Alkohol

Uvettig bruk av alkohol er årsak til store samfunnsproblemer i Norge. Mange ulykker i trafikken skyldes alkohol, i et stort flertall av voldstilfeller er gjerningsperson og/eller offer påvirket av alkohol, tusenvis av barn føler seg utrygge i helger og ferier som følge av voksnes alkoholbruk, og urovekkende mye av korttidsfraværet i arbeidslivet skyldes alkohol. I tillegg har en overdreven alkoholbruk klart negative effekter for folks helse, med økt sannsynlighet for ulike sykdommer og lidelser.

Mange klarer å håndtere sin egen alkoholbruk på en god måte. KrFs alkoholpolitikk er ikke laget først og fremst for dem, men for dem som sliter med alkohol på en eller annen måte. Derfor vil KrF ha en solidarisk og restriktiv alkoholpolitikk.

Vi vet at pris og tilgjengelighet er de viktigste virkemidlene for å regulere forbruket av alkohol. Derfor vil vi ha høye alkoholavgifter, og vi vil verne om Vinmonopolet. De siste årene har vi sett et økende taxfree-salg som er i ferd med å utfordre Vinmonopolets stilling. Derfor mener KrF at Vinmonopolet bør overta driften av taxfree-salget på norske flyplasser.

Hva har KrF fått til?

  • Samarbeidsavtalen med Høyre, Frp og Venstre
    • Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast for inneværende periode.
  • Stortinget
    • Fått gjennomslag for KrFs forslag om alkolås i alle busser og taxier. Les mer her og se hele forslaget her.