Tros- og livssynspolitikk

38. Ny tros- og livssynspolitikk
Med KrF i departementet har regjeringen lagt fram ny tros- og livssynspolitikk. Det livsynsåpne samfunnet blir nå tydelig forankret. Religion skal ha en naturlig plass i det offentlige rom. Det er viktig for KrF i regjering å skape trygghet og stolthet om at religion har en naturlig plass i samfunnet vårt – og fortsatt skal ha det

39. Opplysningsvesenets fond
Det har i årevis vært strid om det er staten eller kirken som eier milliardverdiene i OVF. Nå har regjeringen bestemt at verdiene tilhører kirken. Flere millarder skal nå brukes til å ruste opp kirker over hele landet.

40. Sikring av historisk viktige kirkebygg
Det er satt inn midler til sikringstiltak for kulturhistorisk viktige kirkebygg med 40 mill. kroner i 2019 og 20 mill. kroner i 2020.