Skole

14. Lærernormen fullfinanisert!
KrF er opptatt av at skolen skal være tilpasset barnet og ikke omvendt. Vi skal ha nok lærere som kan se det enkelte barnet og vi skal sørge for at alle får den hjelpen de trenger. Derfor kjempet vi for lærernormen som i år gjennomføres fullt ut. Dette skoleåret er det 1100 flere lærere i norsk skole enn i fjor. Det er færre elever pr. lærer enn på 11 år!

15. Fleksibel skolestart
KrF vil ha en skole som er tilpasset den enkelte elev og har lenge vært bekymret for særlig de aller yngste elevene. Derfor har vi ønsket at det skal bli enklere å utsette skolestart når foreldrene mener det for tidlig for deres barn å starte som seksåring. Alle barn skal få en god overgang fra barnehage til skole, og derfor inviteres kommunene nå til å prøve ut ulike ordninger og modeller for mer fleksibel skolestart.

16. Mentorordning for nyutdannede
KrF har lenge jobbet for å få på plass en mentorordning for nyutdannede lærere. Dette vil bidra til at flere står lengre i yrket. I 2020 bevilges 61,9 mill.kr til en slik ordning, noe som er en videreføring av KrFs budsjettgjennomslag i 2019.