Integrering

43. Engangsløsningen for eldre ureturnerbare asylsøkere
I regjeringsplattformen fikk KrF gjennomslag for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som hadde mer enn 16 års oppholdstid i Norge. Disse menneskene har altfor lenge hatt livet sitt på vent, og KrF har derfor kjempet for en løsning som gir flest mulig en mer forutsigbar fremtid og mulighet til å bli fullverdig del av det norske samfunnet. Rett før jul 2019 ble regjeringen enig om en løsning som innebærer at personer som har en samlet alder og oppholdstid i Norge som utgjør totalt 65 år (innen 1.oktober 2021) og over vil få opphold i Norge.

Dette vil i praksis bety at noen som i dag er 47 år og vært i Norge i 14 år vil kvalifisere innen 2021. Samtidig vil det bety at mennesker som har lang oppholdstid, men er unge også vil kunne få opphold. Dette er en stor seier for de menneskene dette vil gjelde.