Eldreomsorg

41. Regjeringen bevilger penger til 2000 flere heldøgns omsorgsplasser
Mennesker med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt og verdig tilbud når de trenger det. Vi har siden 2014 allerede lagt til rette for om lag 15 500 flere og bedre plasser, og i 2020 legger vi til rette for ytterligere 2000 plasser.

42. Tilskudd til lokale produksjonskjøkken på sykehjem.
Vi vil ha matlukten tilbake på flere sykehjem! Regjeringen har derfor etablert et tilskudd til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved eksisterende sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Ordningen har en samlet tilsagnsramme på 400 millioner kroner over de neste fire årene.